Mõtteteri uutes energiates...

29/01/2022

 Kui me jõuame ülestõusmis faasi, kus me saavutame jälgija staatuse, siis hakkame me üha enam tundma lainetena tingimusteta armastust, Allikat ennast, enda sees, suutes eksimatult ära tunda kõik selle, mis ei ole armastus ja suunata enda loomisjõud sinna mida me soovime luua kõigi kõrgemaks hüvanguks. Kaasloojatena muutub oluliselt meie loomisjõud, millega kaasneb ka suur vastutus. Me ei saa enam luua ebaharmooniat, midagi mille sagedus erineb tingimusteta armastuse, ehk meie jumaliku poole sagedusest, sest oleme enda kõrgema südame kaudu jätkuvas ühenduses Loojaga endas. Siit täielikust puhtuse seisundist, me näeme kõike palju kõrgemast perspektiivist ja meil on lihtne näha ja mõista teiste vaatenurki. Hakates käima enda meisterlikkuse teed, me ei sekku enam teiste eluplaanidesse, hingelepingutesse, teades et nii tehes looksime energeetilisi sidemeid ja rikuksime teiste vabat tahet. Ehk kui me anname teistele konkreetseid juhiseid, vastavalt enda teadvustasemele, näiteks: "Mina arvan, et sa peaksid tegema just täpselt nii," suuname me nad teatud ajajoonele, ehk sekkume otseselt nende hingeplaani. Sekkudes me toimime otseselt teiste vaba tahte vastaselt, ehk võtame ära neil võimaluse teha ise valikuid, leida vastuseid, valida erinevate ajajoonte vahel, erinevate kogemuste vahel ning tugevdame veelgi veendumusi, et neil puudub kontroll enda elu, reaalsuse üle ja abi tuleb vaid välismaailmast. Meie Kõrgem teadvus juhendab meie inimaspekti otseselt sekkumata, saates meie teekonnale erinevaid vihjeid, sündmusi, inimesi, austades meie vaba tahet, lastes meil ise mõista, õppida ja teha siis just selliseid valikuid, mis oleks parimad meie kõrgeimaks hüvanguks. Kõrgem teadvus jälgib meie inimaspekti nagu armastav lapsevanem, hinnanguid andmata, olles alati kohal kui me vajame teda. Kehastudes me vabastame endas üha rohkem madalamaid teadvustasemeid, meie inimaspekte, muutudes enda Kõrgemaks teadvuseks. Kuna me läbi selle protsessi muutume väga teadlikuks enda loomingust, kaasneb sellega vastutus mitte otseselt sekkuda teiste hingede õppetundidesse. Ehk enda Kõrgeima aspektina me saame parimal moel aidata teisi enda kohaloluga, kuulates, mõistes, säilitades täieliku neutraalsuse, püsides vaatlejana. Me ei torma kohe nõu andma, päästma, aitama, ehk me ei sekku enam teiste lugudesse, püsides nii enda jõus ja andes nii võimaluse ka teisele seda teha. Ehk me mõistame, tunneme empaatiat, kuid me haletse, sest haletsemine toidab ohvriprogrammi. Me ei samastu enam teiste lugudega, me ei kanna teiste koormat, teades et igaüks meist võib muuta enda reaalsust. Me aitame, kuid uutes energiates on see erinev sellest, mida me varasemalt ehk pidasime aitamiseks. Ehk me jagame enda kogemusi, õppetunde, erinevaid töövahendeid, mis on toetanud meie teekonda, jättes samas teistele vabaduse otsustada, kas see resoneerub nendega, kas nad soovivad kasutada samu vahendeid, või vajavad nad hetkel midagi muud. Me hoiame pidevalt enda Kõrgema südame avatuna jagades koode kõigile avatud südametele, kes on selleks valmis. Me anname energeetilist tuge, esitame õigeid küsimusi, mis aitavad mõista suuremat pilti ja nägema teatud situatsioone teistest perspektiividest. Kuid me ei anna valmis vastuseid vaid aitame neid leida igaühe enda südamest, aidates neil nii tunda, näha, kogeda enda jõudu, enda valgust. Nii aitame me neil, kes on selleks valmis, astuda enda jõusse, teha südamepõhiseid valikuid ja muutta nii enda kui kollektiivset teadvust. 

 Palju valgust, armastust ja õnnistusi sinu teele.

Viivika