Kvanttihypnoosi

Mitä kvanttihypnoosi on?

Meissä jokaisessa on sisäsyntyisenä valtava viisaus, josta voimme saada ohjausta mihin tahansa tilanteeseen elämässämme. Yhteys tähän intuitioksikin kutsuttuun tietoon on mahdollista, kun pystymme hiljentymään, rentouttamaan kehoamme ja rauhoittamaan mieltämme riittävästi. Kvanttihypnoosi on tehokas menetelmä yhteyden luomiseen tämän valtavan voimavaramme kanssa.Kvanttihypnoosi perustuu edesmenneen Dolores Cannonin kehittämään QHHT-menetelmään (Quantum Healing Hypnosis Technique). Kvanttihypnoosia olen opiskellut Marjut Saariniemen ohjauksessa www.saariniemi.com. Kvanttihypnoosi vie rakkaudelliselle ja turvalliselle matkalle omaan alitajuntaan, sisäisen viisauden äärelle,josta on mahdollista saada ohjausta mihin tahansa tilanteeseen elämässä.

Millainen kokemus kvanttihypnoosi on?

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, jossa henkilö johdatetaan rauhallisen puheen avulla syvään rentouden tilaan. Kun keho ja mieli rentoutuvat, mieli saa tilaa vastaanottaa tietoa sisäisten aistien avulla. Tieto voi tulla sisäisinä kuvina tai ääninä, symboleina, emootioina, kehotuntemuksina tai selvätietona. Hoidon aikana voi kokea myös vahvoja energiavirtauksia. Kvanttihypnoosimatkan voi kokea monella tavalla. Ei siis ole olemassa väärää tapaa kokea sitä. Tyypillisesti kvanttihypnoosissa koetaan tarinoita eri aikakausilta (menneestä, nykyisestä elämästä tai tulevasta) oman sisäisen viisauden ohjauksessa. Näillä alitajunnasta esiin nousevilla tarinoilla on yhteys henkilön elämään, esimerkiksi senhetkisiin haasteisiin tai elämässä usein toistuviin teemoihin. Siten ne ovat kokijalleen merkityksellisiä tarinoita, joilla on tärkeä viesti. Kvanttihypnoosi on vuorovaikutustilanne, jossa ohjaaja auttaa tarvittaessa avointen kysymysten avulla kokijaa syvempään yhteyteen sisäisen tiedon kanssa. Istunto etenee asiakkaan korkeamman tietoisuuden rakkaudellisessa ohjauksessa, jolloin kaikki tapahtuu aina parhaalla mahdollisella tavalla - ei kuitenkaan välttämättä niin kuin asiakas odottaa tai haluaa. Kvanttihypnoosimatka on vahvasti voimaannuttava kokemus, joka antaa luottamusta siihen, että avaimet elämän lukkoihin löytyvät omista käsistä. Sillä, mitä kvanttihypnoosissa koet sisäisillä aisteillasi, on syvällistä merkitystä elämässäsi.

Kenelle kvanttihypnoosi on tarkoitettu?

Kvanttihypnoosi on tarkoitettu kenelle tahansa, jolla on halu laskeutua tutkimaan itseään ja elämäänsä avoimen luottavaisesti. Kvanttihypnoosimatka tapahtuu eri tasolla kuin se tietoisen mielen taso, joka analysoi, kontrolloi ja asettaa odotuksia ja vaatimuksia. Kvanttihypnoosissa sinun tehtäväsi on antaa kokemuksen viedä ja sallien vastaanottaa se, mitä korkeampi tietoisuutesi haluaa sinulle viestiä.Tärkeintä onnistuneelle istunnolle on se, että henkilö haluaa olla sisäisen viisautensa äärellä ja kokea prosessin täydellisesti. Lisäksi tarvitaan luottamusta siihen, että omalla sisäisella viisaudella on kyky näyttää ratkaisut elämän haasteisiin tavalla tai toisella. 

Turvallinen hoitomenetelmä

Kvanttihypnoosi on turvallinen hoitomenetelmä. Hoidettava on transsitilassakin koko ajan tietoinen ja pystyy halutessaan vaikuttamaan istunnon kulkuun. Hypnoosiin ei myöskään voi jäädä. Vaikka transsi olisi erittäin syvä, säilyy yhteys hoitajaan koko ajan puheen avulla. Ennen kvanttihypnoosi-istuntoa on hyvä pohtia etukäteen seuraavia asioita:miksi haluat istunnon (henkilökohtainen motivaatio on tärkeää)mihin asioihin elämässä haluat lisää ymmärrystä ja selkeyttä tai muutosta. Kirjoita nämä asiat ylös (enintään 3 asiaa ja laita ne tärkeysjärjestykseen)mieti näihin asioihin liittyen kysymyksiä ja toiveitaSe, että pohdit elämässäsi mietityttäviä tai haastavia asioita etukäteen, laittaa prosessin alulle. Muista kuitenkin, ettei istunto välttämättä mene ollenkaan niin kuin odotat. Luota silti siihen, että saat istunnosta sen, mitä tällä hetkellä eniten tarvitset. Kvanttihypnoosi-istunnon kesto on kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Yleiset harhaluulot hypnoosiin liittyen

Hypnoosista ei ole olemassa yhtä yleispätevää määritelmää vaan sen määritelmä riippuu aina määrittäjästä. Alla olevat asiat perustuvat saamaani koulutukseen ja kokemukseeni kvanttihypnoosin ja perinteisen hypnoosin parissa mutta myös moniin artikkeleihin ja haastatteluihin, joita olen lukenut ja kuunnellut. Monet harhaluulot, joita hypnoosiin liitetään johtuu kaiketi elokuvista ja lavahypnooseista.

1."Hypnoosi on outo ja pelottava tila."

Meistä jokainen on kaksi kertaa päivässä tilassa, johon hypnoosissakin mennään. Tuo tila on aamulla juuri heräämisen jälkeen ja illalla juuri ennen nukahtamista. Samoin lukiessamme hyvää kirjaa tai katsoessamme elokuvaa olemme hypnoosissa. Pystymme irtautumaan tästä hetkestä, arjen todellisuudesta huolineen ja eläytymään kirjan ja/tai elokuvan tapahtumiin ja kokemaan voimakkaitakin tunteita.

Hypnoosi on vuorovaikutustilanne, jossa hoitaja/hypnotisti auttaa hoidettavan/hypnotisoitavan transsiin ts. muuntuneeseen tajunnantilaan, jolloin tämä on hyvin keskittynyt, suggestioaltis ja ainakin osittain irti ympäröivästä todellisuudesta. Tässä tilassa voimme mm. muistaa asioita menneisyydestä, koska pääsemme helpommin yhteyteen alitajuntamme kanssa - paikkaan, jossa on kaikki muistot ja tapahtumat mitä meille on tapahtunut. Huomion arvoista on myös se, että hypnoosissa yleensä tietää asioiden syy-yhteydet ihan toisella tavalla kuin normaalissa valvetilassa.

2. "Mitä jos jään hypnoosiin."

Terapeuttinen hypnoosi-istunto ei ole anestesia tai tiedoton tila, jossa ihminen kadottaa kaiken kontrollin itseensä. Sen sijaan se on tila, jossa keho rentoutuu ja mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa. Yleensä ihminen on täysin tietoinen ympäröivästä maailmasta ja voi halutessaan vaikuttaa istunnon kulkuun. Aivan kuten elokuvaa katsoessamme voimme kommentoida näkemäämme.

Arviolta kolme ihmistä sadasta pääsee heti ensimmäisellä kerralla hypnoosissa niin syvälle, että ympäröivä maailma katoaa lähes täysin. Syvästä transsista huolimatta kontakti hoitajaan säilyy puheen avulla. Tässäkään tapauksessa hoidettava ei voi jäädä hypnoosiin vaan herää ympäröivään todellisuuteen viimeistään, kun häntä pyydetään heräämään. "Pahimmillaan" hän voi nukahtaa ja herätä sitten torkkujen jälkeen.

3."Menetän oman tahtoni."

Edelliseen viitaten hoidettava on yleensä täysin tietoinen siitä mitä tapahtuu. Jos hän kuitenkin menee niin syvään transsiin, että menettää ajan ja paikan tajun, ts. ei ole tietoisesti kovinkaan läsnä niin hänen korkein tietoisuutensa (yliminä) pitää huolta hänestä. Se ei anna tapahtua mitään sellaista mikä on vastoin hoidettavan etua. Syvästä transsin tilasta herää yhtä nopeasti kuin unestakin, jos asiat lähtevät menemään ei-toivottuun suuntaan.

Terapeuttinen hypnoosi-istunto onnistuu parhaiten silloin kun hoidettava luottaa hoitajaansa ja koko prosessiin. Näin ollen jo lähtökohtaisesti näiden asioiden on oltava kunnossa, jotta edes päästään syvään transsiin.

4. "Pelkään, että minua ei voi hypnotisoida...olin mukana lavahypnoosissa enkä mennyt hypnoosiin..."

Ensimmäiseen kohtaan viitaten, jokainen joka haluaa hypnoosiin on periaatteessa hypnotisoitavissa. Eri asia sitten on, kuinka kannattavaa se kulloinkin on. Esim. mielialalääkkeet voivat vaikeuttaa hypnoosia kun mieli lähtee harhailemaan ja keskittyminen vaikeutuu.

Yksilöllisistä eroista johtuen toiset menevät transsiin helpommin kuin toiset. Tähän vaikuttavat mm. aikaisempi kokemus hypnoosista ja/tai meditoimisesta, tilanteeseen liittyvä turvallisuuden/turvattomuuden tunne sekä muut pelot. Lavaesityksissä hypnotisoidaan useampi ihminen, joten tilanteet etenevät sen mukaan miten enemmistö ryhmästä reagoi.

Merkityksensä on myös sillä, että terapeuttinen hypnoosi-istunto on tilanteena ja tavoitteiltaan aivan toinen kuin lavahypnoosit, jotka ovat viihdettä.

5. "En pysty visualisoimaan, joten minua on vaikea hypnotisoida."

Hypnoosiin päästään induktion avulla, jossa asioiden muistelulla ja mielikuvituksella on oma osuutensa. Jokainen muistelee tai kuvittelee asioita omalla tavallaan. Samoin hypnoosin voi kokea monella tavalla, ts. ei ole väärää tapaa kokea sitä. Toiset kokevat sen visuaalisesti kuvina, toiset auditiivisesti ääninä, toiset kokevat hypnoosin kehotuntemuksina ja/tai emootioina. Hypnoosin voi kokea myös näiden kaikkien tapojen jonkinlaisina yhdistelminä.